BHP Consulting

BHP Consulting to firma doradcza w zakresie bezpieczeństwa pracy. Prowadzi na terenach zakładów pracy szkolenia przeciwpożarowe. Przygotowuje próbne ewakuacje pracowników z zakładu pracy, tworzy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz ustala i sprawdza prawidłowe oznakowanie przeciwpożarowe. BHP Consulting sprawdzi aktualny stan ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy i zaproponuje wszelkie niezbędne poprawki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Firma BHP Consulting wyposaża zakłady pracy w sprzęt gaśniczy i niezbędne oznakowanie ewakuacyjne.

 

Adres: ul. Dworcowa 42, 09-402, Płock

E-mail: warszawa@pogotowiebhp.com.pl

Telefon: 24 263 45 69

WWW: https://szkoleniebhp.com.pl/