Category Archives: Instytucja naukowa

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

towarzystwo naukowe łódź

Szeroka gama działalności merytorycznej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego skupia się mn.in na inicjatywie włączenia w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim.…