Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to na ustalenie czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii. Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Czynności notarialne mogą być świadczone w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Posiadana przez nas wiedza gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Jako osoby zaufania publicznego dokonujemy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi były gwarantem jakości i zadowolenia.

Adres: ul. Chorzowska 108, 40-101 Katowice

Telefon kontaktowy: +48 32 307 55 54 / +48 883 314 408

NIP:  634-286-51-43

Poczta: Kancelaria@NotarialnaKatowice.pl

Strona internetowa: https://www.kancelarianotarialnakatowice.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.