Łódzkie Towarzystwo Naukowe

towarzystwo naukowe łódź

Szeroka gama działalności merytorycznej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego skupia się mn.in na inicjatywie włączenia w proces kształcenia kadr na poziomie doktorskim.

Doktorantom łódzkich uczelni wyższych oferowany jest cykl dziesięciu wykładów, zintegrowanych z wiodącym programem kształcenia uczelni macierzystej. Wykłady podczas, których podejmowane są aktualne zagadnienia współczesnego świata prowadzone są przez profesorów towarzystwa, których rzetelna wiedza i doświadczenie ma wpływ na kształtowanie nowego pokolenia akademickiego. Tematyka zawiera się w słowach „wiedza-nauka-wykształcenie-inteligencja”.

Adres: ul. M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Poczta: biuro@ltn.lodz.pl

Telefon kontaktowy: +48 42 665 54 59

Strona internetowaltn.lodz.pl