TARGOSZ GAJDA ADWOKACI SPÓŁKA CYWILNA

TARGOSZ GAJDA ADWOKACI SPÓŁKA CYWILNA to firma prawnicza specjalizująca się w dochodzeniu wierzytelności, świadcząca kompleksową obsługę prawną zarówno w postępowaniu sądowym, jak i egzekucyjnym. Wyróżnia ich brak opłat od wierzyciela za reprezentację prawną, co oznacza, że koszty ponosi jedynie dłużnik.  Firma preferuje elektroniczne postępowanie upominawcze, co przekłada się na szybkość i efektywność procesu dochodzenia roszczeń.

 

Dane o firmie:

Adres: ul. Śląska 6/3 30-003 Kraków

Telefon: 601 900 001

E-mail: sekretariat@odzyskiwaniedlugu.com

WWW: https://odzyskiwaniedlugu.com/